Quy định và hình thức thanh toán:

– Thời hạn thanh toán phụ thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng.

– Hình thức thanh toán 2 hình thức chính:

+ Thanh toán bằng tiền mặt: nhân viên kinh doanh trực tiếp thu tiền.
+ Thanh toán qua chuyển khoản: khách hàng trực tiếp chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng của công ty TPS STONE.