Đá tự nhiên nhập khẩu từ Afgaristan

10,000,000 

Ứng dụng trong ốp lát ngoại thất

còn 94 hàng