Thành lập tháng 11 năm 2005, Công ty cổ phần Granite & Marble TPS đã có những khởi đầu tốt trong thời điểm thị trường bất động sản tăng trưởng mạnh, với chiến lược phù hợp, Công ty cổ phần Granite & Marble TPS đã không ngừng phát triển và trở thành nhà thầu đá ốp số 1 Hà Nội.

Tầm nhìn

Công ty cổ phần Granite & Marble TPS phấn đấu không ngừng để trở thành một tổ chức kinh tế giàu mạnh của quốc gia, đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng xã hội và nâng cao giá trị cuộc sống của các thành viên thông qua những điều kiện phát triển tốt nhất về vật chất và tinh thần.

Tuyên bố sứ mệnh

Trở thành nhà thầu cung cấp đá ốp chuyên nghiệp, công ty đa quốc gia, bền vững lâu dài duy trì và phát triển thương hiệu giá trị thương hiệu trở nên uy tín, có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế.

 Giá trị cốt lõi

– “Đoàn kết và Đồng lòng” tạo nên sức mạnh tập thể.

– “Trách nhiệm và Tận tâm” đối với mọi khách hàng và đối tác

– “Sáng tạo và gia tăng giá trị” trong từng sản phẩm, dịch vụ và lĩnh vực hoạt động.

– “Lợi nhuận và hiệu quả” là giá trị căn bản của hoạt động sản xuất kinh doanh.

– “Chuyên nghiệp và tiêu chuẩn hoá” là giá trị cốt lõi của văn hoá doanh nghiệp.

 Định hướng chiến lược

– Trở thành Tập đoàn đa ngành, lớn mạnh ổn định bền vững trong lĩnh vực cung cấp, thi công đá chuyên nghiệp

– Năm 2020 trở thành Công ty có uy tín ảnh hưởng tầm khu vực.

– Năm 2030 thành tập đoàn kinh tế đa quốc gia trên trường quốc tế.

 Mục tiêu tăng trưởng

– Cam kết bảo vệ uy tín thương hiệu và kinh doanh dài hạn trên cơ sở tôn trọng các qui định và luật pháp xã hội.

– Đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam.

– Luôn cố gắng bảo đảm những quyền lợi tốt nhất cho khách hàng và các đối tác.

– Tăng trưởng và phát triển ổn định gắn kết với việc bảo vệ tài nguyên và môi trường.

– Luôn cung ứng những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng và uy tín cao, đạt tiêu chuẩn qui định.

– Mở rộng mạng lưới hoạt động kinh danh trên phạm vi toàn quốc, phát triển kinh doanh tới thị trường khu vực và quốc tế đến năm 2030.