Chính sách vận chuyển, giao nhận:

– Hàng hóa sẽ được vận chuyển miễn phí trực tiếp tới công trình của quý khách, sản phẩm được đánh mã số phù hợp với bản vẽ kĩ thuật.
– Người nhận sẽ là nhân viên thi công của Công ty TPS STONE tại công trình.